آغاز عملیات آزادسازی موصل/ ورود ارتش و پلیس ملی به شهر