حمله به ستاد انتخاباتی جمهوریخواهان در اورنج/ ترامپ مهاجمان را حیوان خواند