صفی الدین: آمریکا درصدد تحمیل سیاست هائی برخلاف واقعیت میدان نبرد سوریه،عراق و یمن است