صادقی: برخی دوستان سنگ‌اندازی نکنند تیم ملی به جام‌جهانی می‌رود