از هدیه دردسرساز ظریف به کری تا روایت تازه‌ای از 18 تیر