۱.۱۳۵ میلیون تومان، پس‌انداز سالانه یک خانوار شهری