ترامپ: در بسیاری از مراکز رای‌گیری در انتخابات 8 نوامبر تقلب خواهد شد