ارتش سوریه مواضع خود را در منطقه هزار و هفتاد دستگاه حلب، تقویت کرد