بمب گذار انتحاری در اردوگاه پناهجویان سوری در مرز اردن، سه نفر را کشت