مدل S خودروی تسلا، با فاصله زیاد پرفروشترین اتومبیل سدان لوکس امریکاست