منصوریان: برخی صحبت‌های من در تمرینات نباید رسانه‌ای شود