اعلام آمادگی فرانسه برای گفتگو با ایران در مورد سوریه