ایران و چک ظرفیت‌های بالای تجاری و اقتصادی دارند/ لزوم گسترش روابط پارلمانی دو کشور