28 سال پیش با همکلاسی هایم میز مدرسه را آتش زدیم+ اینستاپست