اذعان کری به ادامه حمایت برخی کشورها از تروریست‌ها در سوریه