یک فرمانده شبه نظامیان روس تبار در شرق اوکراین کشته شد