تامکت‌های افسانه‌ای با فن‌آوری بومی ایران همچنان فعال هستند