شهدای مقاومت و مدافع حرم برای امنیت و حفظ ارزش‌ها تا پای جان ایستادند