ناطق‌نوری: سعودی‌ها به دنبال اجرای نقشه خاورمیانه بزرگ بودند