امیرآبادی و نعمتی از پاسخ‌های وزیر نیرو قانع نشدند