روزنامه القدس العربی عکس بازیگر سریال ستایش به جای یک زندانی منتشر کرد