توصیه‌ رئیس‌جمهور برای پیشگیری از تداخل مسابقات ورزشی با مناسبت‌ها