جانسون: غربی ها تمایلی برای حل بحران سوریه با ابزار نظامی ندارند