رئیس جمهوری:اخلاق و رفتار مردم و مسئولان موضوعی مهمتر از اقتصاد است/تاکید بر ترویج وحدت و همگرایی در جامعه