ارتش مصر ۴۰ تروریست را در صحرای سینا به هلاکت رساند