منابع نظامی ترکیه: ارتش ترکیه تاکنون 690 نفر از عناصر داعش را به هلاکت رسانده است