براثر سقوط یک پل در اندونزی 9 نفر کشته و 34 نفر مصدوم شدند