کلیات طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد