سبحانی: بالاترین تورم در دولت قبل 30.5 درصد بود/ کاهش تورم به‌خاطر رکود است