تشکیل دومین جلسه شورای عالی اصلاح طلبان/ ارائه پیشنهاد‌ها به کمیته تدوین آیین‌نامه