پوتین: آمریکا تلاش می کند توجه ها را از مشکلات داخلی منحرف کند