پشت‌پرده ماجرای استعفای جنتی/ سناریوی انتخاباتی دولت!