گفت‌وگوها در سایه تداوم حملات عربستان به یمن اتلاف وقت است