هیئت رئیسه موقت شورای عالی انتخاباتی اصلاح طلبان به کار خود ادامه می‌دهد