دیدار تیم های فوتسال فرش آرا مشهد و تاسیسات دریایی تهران‎