نمایشگاه عکس میدان نفتی آزادگان شمالی افتتاح شد/مذاکرات برای توسعه فاز دوم ادامه دارد