رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی جوانان/ نفرات برتر ۴ وزن نخست معرفی شدند