حیدر عبادی: ایجاد گذرگاه‌های امن در موصل برای خروج غیرنظامیان