آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل برقراری آتش‌بس در یمن را خواستار شدند