جلسه فراکسیون دانشگاه آزاد با حضور میرزاده برگزار شد