وزارت دفاع قادر به تامین دوربین‌های پیشرفته سیستم‌های ارتباطی و ناوبری است