اقدام سریع و دقیق مجلس برای اجرای سیاست‌های انتخابات