زبان بعضی انقلابیون دهه 60 عوض شده و در زمین بازی دشمن فکر می‌کنند