انفجار در تل آویو موجب کشته شدن یک نفر و وحشت صهیونیست ها شد