انفجار بمبی در سینای مصر یک کشته و 6 زخمی به جا گذاشت