سفیر آمریکا در ریاض: ما هم نگران قانون جاستا هستیم