وزارت کشور برای تنظیم لایحه نظام جامع انتخابات برنامه‌ریزی می‌کند