خانم یوسفی/امروز/افتتاح نخستین نمایشگاه لباس عاشورایی