عملیات موصل با تسلط پیشمرگه بر روستاهای اطراف الخازر آغاز می‌شود