الاتجاه از انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در تل آویو خبر داد